Chuyên mục
Uncategorized

Dịch Vụ Tăng Like Facebook

Bảng giá dịch vụ tăng like Facebook

Tăng like Fanpage Facebook: 

 • Gói tối thiểu 2000 like    :  600k
 • Gói 5.000 like                 :  1500k
 • Gói 10.000 like                 : 3000k
 • Gói 20.000 like               : 6000k
 • Gói 50.000 like : 15000k

Tăng sub, tăng người theo dõi facebook: 

 • 2000 theo dõi : 500k
 • 5.000 theo dõi : 1250k
 • 10.000 theo dõi : 2500k
 • 20.000 theo dõi : 5000k

Tăng like bài viết tăng lẻ theo từng bài : 

 • 1000 like : 150k
 • 2000 like : 300k
 • 5000 like : 750k

Tăng like bài viết / Like tương tác: 

 • Gói 1: 100 like 1 post/5 post 1 ngày/ 300k 1 tháng
 • Gói 2: 200 like 1 post/5 post 1 ngày/ 600k 1 tháng
 • Gói 3: 300 like 1 post/5 post 1 ngày/ 900k 1 tháng
 • Gói 4: 500 like 1 post/5 post 1 ngày/ 1500k 1 tháng,… cùng nhiều các gói khác để các bạn có thể lựa chọn.

Tăng người xem livestream : 

 • 100 người xem trong 30 phút giá 300k, 60 phút giá 500k
 • 200 người xem trong 30 phút giá 600k, 60 phút giá 1000k
 • 300 người xem trong 30 phút giá 900k, 60 phút giá 1500k

Tăng lượt xem video facebook :

 • 1000 lượt xem giá 50k
 • 2000 lượt xem giá 100k
 • 10000 lượt xem giá 400k

Bán fanpage có sẵn đổi tên theo yêu cầu ( 300đ /1 like ) Mua page tối thiểu 2k like

Bảng giá dịch vụ tăng like Instagram

Tăng like bài viết tăng lẻ theo từng bài : 

 • 1000 like : 200k
 • 2000 like : 400k
 • 5000 like : 1000k

Tăng sub, tăng người theo dõi instagram: 

 • 2000 theo dõi : 600k
 • 5.000 theo dõi : 1500k
 • 10.000 theo dõi : 3000k
 • 20.000 theo dõi : 6000k

Liên Hệ Admin : FB : https://www.facebook.com/lethuycodonleloi/

Zalo : 0966.979.121